huisregels

Hieronder vindt u de huisregels van Kinderdagverblijf ’t Landveno

Halen en brengen:
Het kinderdagverblijf is geopend van 07:00 uur tot 18:00 uur.
De kinderen kunnen worden gebracht tussen 07:00 uur en 09:00 uur.
In de plaatsingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de breng- en haaltijden, aangezien deze bepalend zijn voor de uiteindelijke opvangkosten.
Betreft het opvang voor een halve dag, dan kunnen de kinderen tussen 12:00 en 13:00 worden gebracht.

 

Openingstijden:
Kinderdagverblijf ’t Landveno is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07:00 tot 18:00
(Flexibiliteit vinden wij belangrijk, wijken uw wenselijke tijden hiervan af, neem dan contact met ons op en dan kunnen we samen eventueel met u tot een oplossing komen).

Ons Kinderdagverblijf is 50 weken per jaar open, met uitzondering van de volgende feestdagen:
Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag (1x in de 5 jaar)
Hemelvaart
2e Pinksterdag
1e en 2e kerstdag

 

Voeding:
Bij Kinderdagverblijf ‘t Landveno gaan we bewust om met verantwoorde voeding.
Kinderdagverblijf ‘t Landveno is van mening dat elke baby in verband met gevoeligheid voor bepaalde babyvoeding zijn/haar eigen flesvoeding dient te behouden.
Daarom heeft het kinderdagverblijf besloten geen flesvoeding te verstrekken.
Het kinderdagverblijf verstrekt daarentegen wel het fruit(hapje) en de broodmaaltijd (lunch), drinken en de tussendoortjes.
Op verzoek kunnen we de kinderen tot de leeftijd van 1 jaar tussen de middag of uiterlijk 16:30 uur een warme maaltijd geven, welke door de ouders is bereid.

 

Bereikbaarheid:
In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor het kind, is het noodzakelijk dat de ouder(s) telefonisch bereikbaar is/zijn op de dagen dat het kind op het kinderdagverblijf is.
De ouder dient daarom door te geven, waar de ouder telefonisch bereikbaar is.
Mocht het kind door een ander persoon worden opgehaald, dan dient dit vooraf bekend te zijn. Indien dit niet het geval is, zal er telefonisch contact gezocht worden met één van de ouders. Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, zal het kind, uit veiligheidsoverwegingen, niet worden meegegeven aan de andere persoon.

 

Indien afwezig:
Afwezigheid van uw kind door ziekte, vakantie of om een andere reden graag tijdig aan de leidster doorgeven. Indien er door ouder(s)/verzorgers niet wordt afgebeld zullen wij na 1,5 uur contact met de ouder(s)/verzorgers opnemen.
Wij werken met een 24 uurs regel. Als u binnen de 24 uur uw kind(eren) afmeld rekenen wij de afgesproken opvang uren door.

 

Ziekte:
Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan: een kind dat zich duidelijk vervelend voelt (passief is, extreem veel huilt,) over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of een temperatuur heeft van boven de 38,5 graden Celcius.
Ouders zijn verplicht te melden als het kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, zoals roodvonk, rode hond, meningitis, kinkhoest, mazelen, tbc, rs-virus en diarree.
De leiding zal m.b.t. het verrichten van medische handelingen uitvoeren volgens protocol.

 

Kleding:
Van de ouder/verzorger wordt verwacht dat er op het kinderdagverblijf altijd een ‘pakketje schone kleding’ aanwezig is. Deze kunt u in de hiervoor bestemde bak leggen.

 

Wennen:
Voordat uw kind geplaatst wordt bij ons Kinderdagverblijf heeft u de mogelijkheid om uw kind(eren) een ochtend te laten wennen.

 

Snoep:
Het is niet toegestaan snoep van thuis mee te geven naar het kinderdagverblijf of snoep op het kinderdagverblijf uit te delen.
Ook bij traktaties adviseren wij de ouders om het klein, maar vooral “gezond” te houden.

 

Opzegtermijn:
U heeft met uw contract 1 maand opzegtermijn, uw opzegging dient schriftelijk te worden ingeleverd bij ons kinderdagverblijf.
Tarieven:
Kinderdagverblijf ’t Landveno heeft het recht om haar tarieven periodiek aan te passen, mede op basis van de procentuele stijging van de loonkosten volgens de CAO Kinderopvang. Een wijziging wordt u minimaal 3 maanden van te voren meegedeeld. Het tarief is nu 7,50 per uur per kind.
Eten en drinken (excl. Flesvoeding) zit bij de prijs inbegrepen incl. luiers.

 

Betaling:
Bij het opsturen van de plaatsingsovereenkomst krijgt u elke maand een factuur via het programma Rosa.
U ontvangt rond de 1e dag van de maand de factuur via de mail, dan heeft u 10 dagen de tijd om de factuur te betalen.

 

Privacy:
Regelmatig zullen er foto’s en/of video-opnames van de kinderen worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens speciale activiteiten. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk aangeven zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

 

Veiligheid:
Het kinderdagverblijf heeft een eigen calamiteitenplan. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf zijn in het bezit van een EHBO diploma. Jaarlijks volgen de leidster herhalingslessen om de kennis van de EHBO up to date te houden. Ook staan wij onder controle van de GGD en voldoen wij aan alle brandveiligheidsvoorschriften. Ook zijn de leidinggevenden in het bezit van een BHV certificaat waarvoor ze elk jaar op herhaling moeten.

 

Hygiëne:
In verband met de Hygiëne hanteren wij een speciaal slaapsysteem in onze slaapkamers. Ieder kind krijgt steeds een schoon beddengoed als het gaat slapen.
Het zal nooit voorkomen dat meerdere kinderen onder hetzelfde lakentje slapen. Ieder kind slaapt zoveel mogelijk in hetzelfde bedje.

 

Speelgoed:
Wij willen niet dat kinderen eigen speelgoed meenemen. Eigen speelgoed wordt over het algemeen minder snel gedeeld met andere kinderen. Bovendien kan het speelgoed niet veilig zijn voor andere kinderen.

 

Roken:
In het gebouw wordt nooit gerookt. Buiten wordt in het bijzijn van kinderen niet gerookt.

 

Slot:
Wanneer zich een geval voordoet welke niet in de huisregels staat beschreven, zullen beide partijen in onderling overleg dit naar ieders tevredenheid proberen op te lossen.