Kinderdagverblijf ’t Landveno

Kinderdagverblijf ’t Landveno is een kleinschalige kinderopvang.
We bieden hier een tweede thuis voor uw kind. Een thuis waarin we rust, vertrouwen en veiligheid willen creëren.

In de huiselijke, vertrouwde omgeving krijgt elk kind de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.

Bij ons mag uw kind helemaal zichzelf zijn.
Uw kind kan gaan genieten van het buiten spelen, rennen, verstoppen, in de plassen stampen.

Maar ook binnen kan uw kind genieten van alles wat hij/zij al kan, de warmte en gezelligheid van binnen, de lucht van zelf gebakken koekjes, leuke activiteiten en het op een spelende wijze leren van nieuwe dingen.

Kortom een huiselijke, gezellige opvang voor uw kind(eren)!

Kinderdagverblijf ’t Landveno is een kleinschalige huiselijke plek voor kinderen.
Binnen deze vertrouwde omgeving stelt ’t Landveno een persoonlijke benadering van het kind centraal.

Bij Kinderdagverblijf ’t Landveno weten we dat elk kind uniek is en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn.

Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden, en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven.

Uitdaging!

Kinderdagverblijf ’t Landveno is er gericht om kinderen te blijven uitdagen maar waar ze ook ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn.

Ontwikkelingsgerichte activiteiten

Wij zorgen voor ontwikkelingsgerichte activiteiten. Wij zorgen voor passend spelmateriaal en uitdagende hoeken waardoor ieder kind een leerzame, gezellige en uitdagende dag bij ons heeft.

Christelijke opvang

Ook zijn wij een christelijke opvang. Dit uiten wij door te bidden en danken voor en na het eten.
Wij hebben christelijke kinderbijbels op de groep en zingen liedjes met een christelijke ondertoon.